Gebruik van interventies in de aanpak van financieel-economische criminaliteit

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3384
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Vrije Universiteit Amsterdam

Samenvatting

Fraude, milieucriminaliteit en witwassen (samen: financieel-economische criminaliteit) veroorzaken grote schade aan maatschappij, economie en milieu. Het belang van zowel het voorkomen als het bestrijden van dergelijke vormen van criminaliteit is evident. De wijze waarop dat kan gebeuren, is echter niet eenvoudig. Soms is een strafrechtelijke interventie effectief, soms een alternatieve afdoening buiten het strafrecht om, soms juist een combinatie van beide. Alternatieve interventies buiten het strafrecht om zijn soms sneller, effici├źnter of effectiever. Bovendien kan de strafrechtketen hiermee worden ontlast en de doorlooptijden versneld. Het kan echter wenselijk zijn om juist niet buiten het strafrecht om te gaan, bijvoorbeeld vanwege de aard van een strafbaar feit en de maatschappelijke impact die het heeft.┬á
Over het daadwerkelijk gebruik van (combinaties van) interventies, en de overwegingen die daarbij een rol spelen, is nog nauwelijks empirische kennis aanwezig. Dit onderzoek beoogt daarin inzicht te geven. Op de langere termijn kunnen de bevindingen van dit onderzoek daarmee een bouwsteen zijn voor een verbetering van het gebruik van handhavingsinstrumenten, van preventief tot punitief, voor het aanpakken van criminaliteit. Daarbij ligt de focus op fraude, milieucriminaliteit en witwassen.