Plan- en procesevaluatie maatregelen DT&V gericht op vrijwillig vertrek

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3432
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Migration Policy Instiute Europe

Samenvatting

Artikel 61 van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw2000) stelt dat een vreemdeling die niet, of niet langer rechtmatig in Nederland verblijft het land uit eigen beweging dient te verlaten. Het streven van de Nederlandse overheid is dat vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven bij voorkeur zelfstandig het land verlaten. Het realiseren van zelfstandige terugkeer van vertrekplichtige vreemdelingen blijkt in de praktijk echter niet eenvoudig. Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) bestaat de behoefte te bezien of de afwegingen van vreemdelingen die wel bereid zijn te vertrekken aanvullende inzichten bieden in de bijdrage die de huidige activiteiten en maatregelen leveren aan vrijwillig vertrek.
Aan de hand van een plan- en procesevaluatie beoogt het onderzoek inzicht te bieden in de bijdrage die de aanpak van de DT&V volgens betrokkenen levert aan de bereidwilligheid van vreemdelingen die Nederland dienen te verlaten terug te keren naar het land van herkomst.