Criminaliteit en rechtshandhaving

De jaarlijkse publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ geeft een statistisch overzicht van de ontwikkelingen en samenhangen op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving.

Om betrouwbare cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving te kunnen bieden, gingen het Centraal Bureau voor de Statistiek en het WODC al in 1998 een samenwerking aan. Dit resulteerde in een gezaghebbende publicatiereeks. Sinds 2011 is de samenwerking uitgebreid met de Raad voor de rechtspraak en sinds 2021 ook met de politie en het Openbaar Ministerie, waardoor de expertise verder is verbreed.

De uitgave Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in kaart over een periode van tien jaar. Het bevat uitgebreide informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland. Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan en hoe is de samenhang tussen de verschillende schakels van de strafrechtketen? Het gaat over de opsporing van criminaliteit door de politie, de vervolging en de strafrechtelijke reactie door het Openbaar Ministerie en de rechter, en er wordt gekeken naar de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties. Tenslotte is er ook aandacht voor de ontwikkelingen in internationaal perspectief.

Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar een statistisch naslagwerk. Alle rapporten en bijbehorende tabellen per hoofdstuk zijn gratis te downloaden.

Rapport