Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) 2022-2023

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3270a
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Ondanks de dalende criminaliteitscijfers blijven jeugdigen disproportioneel betrokken bij criminaliteit ten opzichte van oudere leeftijdsgroepen. Sinds 2010 geeft de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) periodiek inzicht in dit fenomeen op basis van politie- en justitieregistraties en van zelfrapportage onder een representatieve steekproef van 10- tot 23-jarigen. De MJC bestaat uit meerdere deelprojecten, namelijk zelf gerapporteerde delinquentie, jeugdige verdachten, jeugdige strafrechtelijke daders en sancties, geografische verschillen in jeugdcriminaliteit en synthesestudie. De MJC wordt van 2022 tot 2026 doorontwikkeld en twee keer uitgevoerd. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in Nederland (en enkele nabije omringende landen). Welke verschillen doen zich daarin voor naar type bron, bevolkingsgroepen, type delict of geografische gebieden (buurten, gemeenten, regio’s) en naar type afdoening? Hoe zijn deze ontwikkelingen te duiden?
Dit onderzoek is een deelonderzoek van de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) 2022-2023, waarin op basis van meerdere van elkaar onafhankelijke bronnen beschrijving en duiding wordt gegeven aan de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit tot en met 2022 (projectnr. 3270 Doorontwikkeling Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC)). De andere deelprojecten zijn o.a.: De mogelijkheden van focusgroepen & T0 meting (projectnummer 3270B); Monitor Zelfgerapporteerde jeugddelinquentie (MZJ 2022-2025) (projectnummer 3270C); en Herontwikkeling vragenlijst MZJ voor CAWI-afname (projectnr. 3270D).