Meetinstrument digitale weerbaarheid

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3470
Type Startend onderzoek

Samenvatting

De afgelopen jaren is door verschillende partijen geconstateerd dat de digitale weerbaarheid van Nederland onvoldoende is. Ondanks de inspanningen om de weerbaarheid te verhogen, zou er sprake zijn van een scheefgroei tussen de toenemende dreiging en de ontwikkeling van de weerbaarheid. Volledige weerbaarheid tegen digitale dreigingen is onmogelijk, maar verhoging van de weerbaarheid tegen uitval en misbruik is volgens betrokkenen wel de belangrijkste manier om de risico’s te beheersen. Het onderzoek beoogt hier aan bij te dragen door te bezien of en zo ja, hoe digitale weerbaarheid kan worden gemeten. Een meetinstrument maakt vergelijkingen tussen en binnen sectoren mogelijk en kan de aandacht vestigen op mogelijke kwetsbaarheden.

Dit is nog een voorgenomen onderzoek. We zullen het aangeven als het onderzoek daadwerkelijk van start gaat.