Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3508
Type Startend onderzoek

Samenvatting

In een goed functionerende rechtsstaat kunnen burgers hun recht halen. Het is daarom van belang dat eenieder een laagdrempelige toegang heeft tot het recht en dat er sprake is van een laagdrempelige geschiloplossing in consumentenzaken. De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) is een door JenV erkende geschilleninstantie (ook wel genoemd Alternative Dispute Resolution instantie, ofwel: ADR-instantie), die als doel heeft om bij te dragen aan die laagdrempelige toegang.
Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in het functioneren van de SGC, wat daarbij goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Meer in het bijzonder gaat het om de doelmatigheid van de procedures van de SGC, de doeltreffendheid wat betreft de toegankelijkheid en kwaliteit van de klachtbehandeling en geschilafdoening, alsook de positie die de SGC bekleedt in het geheel van geschilbeslechting in Nederland. Daarmee biedt het onderzoek bouwstenen voor een versterking van een laagdrempelige toegang tot het recht.

Dit is nog een voorgenomen onderzoek. We zullen het aangeven als het onderzoek daadwerkelijk van start gaat.