Evaluatie vernieuwing C2000

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3523
Type Startend onderzoek

Samenvatting

C2000 is hét communicatiesysteem voor hulpdiensten in Nederland. Tienduizenden hulpverleners gebruiken C2000 om met elkaar en met de meldkamers te communiceren, zowel voor de dagelijkse werkzaamheden als bij grootschalige incidenten en rampen. Het spreekt voor zich dat C2000 een uiterst belangrijk systeem is om de veiligheid van burgers en hulpverleners zoveel mogelijk te waarborgen. 
Sinds de introductie van C2000 in 2004 wordt gewerkt om C2000 verder te verbeteren. Denk hierbij aan het uitbreiden van de dekking, het verhogen van de beschikbaarheid en het bieden van meer mogelijkheden om allerhande apparatuur aan het netwerk te koppelen.  Daarbij geven (negatieve) ervaringen met het gebruik van C2000 een impuls aan dergelijke optimaliseringstrajecten. Voorbeelden van negatieve ervaringen zijn de ramp met Turkish Airlines en de strandrellen in Hoek van Holland in 2009.
In 2014 werd aangekondigd dat C2000 technisch moest worden vernieuwd omdat voor een aantal onderdelen het einde van de technische levensduur naderde en er inmiddels betere en modernere alternatieven beschikbaar waren. Na een aanbestedingstraject startte in 2016 de implementatie van die vernieuwing onder regie van het Ministerie van JenV door het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC). 
Het Programma IVC staat centraal in dit onderzoek. Deze evaluatie bekijkt of de doelen van dit programma zijn behaald en hoe het programma heeft gefunctioneerd. De leerpunten van deze evaluatie kunnen worden gebruikt bij de verdere optimalisatie en continuering van C2000 en ook bij het programma rondom de opvolger van C2000. Dit alles zodat hulpverleners en centralisten in de meldkamer hun werk zo goed en veilig mogelijk kunnen doen.

Dit is nog een voorgenomen onderzoek. We zullen het aangeven als het onderzoek daadwerkelijk van start gaat.