Interventies geradicaliseerde personen met psychosociale problematiek

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3421
Type Startend onderzoek

Samenvatting

Om de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde te beschermen, heeft Nederland een duurzame, robuuste en wendbare aanpak van terrorisme nodig. Een breed scala van partners - inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politie, opsporingsdiensten, de justitiële keten, gemeenten, lokale professionals en anderen – moet zich inzetten om terroristisch geweld te voorkomen. Extra aandacht is nodig voor de dreiging die uitgaat van personen die vanuit een combinatie van multiproblematiek en mogelijk ideologische gedrevenheid over kunnen gaan tot het plegen van geweld. Doel van dit onderzoek is om inzicht te bieden in de stand van de kennis op het gebied van interventies uit het zorg- en sociale domein die zouden kunnen worden toegepast om mogelijk gewelddadig gedrag van geradicaliseerde personen met psychosociale problematiek te signaleren, te voorkomen of te beperken.

Dit is nog een voorgenomen onderzoek. We zullen het aangeven als het onderzoek daadwerkelijk van start gaat.