Maatschappelijke kosten-baten-analyse mogelijk voor beleid Justitie en Veiligheid

Het is goed om een specifieke werkwijzer op te stellen voor een maatschappelijke kosten-baten-analyse op het terrein van justitie en veiligheid. Dat blijkt uit een verkenning van onderzoeksbureau SEO in opdracht van het WODC. In een maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) worden de financiële en niet-financiële kosten en baten van (voorgenomen) beleidsmaatregelen berekend en in kaart gebracht om mee te nemen in de besluitvorming. De onderzoekers komen tot de conclusie dat het ministerie van Justitie en Veiligheid baat kan hebben bij meer specifieke kennis bij het maken van deze analyses.

Om de toepasbaarheid van MKBA op het beleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid te toetsen hebben de onderzoekers vijf (potentiële) maatregelen geselecteerd waarvan is nagegaan of deze zich lenen voor een MKBA.

Vragen

Bij het merendeel van de vijf maatregelen is een (lichte vorm van) kosten-batenanalyse mogelijk. De analyse van deze maatregelen levert echter wel vragen op, bijvoorbeeld of het effect van maatregelen op sociale veiligheid (los van criminaliteit) in geld kan worden uitgedrukt. Een andere vraag is of een eventuele afname van baten van criminaliteit voor de daders wordt meegeteld. De onderzoekers doen de aanbeveling om in een werkwijzer voor MKBA in te gaan op deze en andere specifieke vraagstukken op het terrein van justitie en veiligheid.