Jaarverslag: WODC in 2020

‘Veranderen in tijden van corona’, zo omschreef WODC-directeur Gerty Lensvelt-Mulders het jaar 2020 voor het WODC. Vanaf maart zetten alle medewerkers immers hun werk voort vanuit huis. Daar werd zowel hard doorgewerkt aan de onderzoeken als een reorganisatie op poten gezet. Hoe dat ging en het resultaat ervan worden beschreven in het WODC jaarverslag 2020.

In het jaarverslag staan alle 92 rapporten die in 2020 zijn afgerond. Van 7 daarvan is uitgebreid beschreven waar deze onderzoeken over gaan en wat ze teweeg hebben gebracht. Ook maakt het jaarbericht melding van 17 wetenschappelijke artikelen die door WODC’ers zijn gepubliceerd. Dat is naast de verschillende niet-wetenschappelijke publicaties over het werk van het WODC die verschenen in kranten en andere media. En de publicatie van 4 themanummers van het tijdschrift Justitiële Verkenningen.


Covid-19 had op verschillende manieren impact op het werk en het onderzoek van het WODC. Zo was er bij sommige onderzoeken vertraging door bijvoorbeeld reisbeperkingen. Bij andere onderzoeken voegde de situatie juist een interessant extra perspectief toe.
 

Reorganisatie

De reorganisatie die het WODC in 2020 is gestart en momenteel nog doormaakt kent vier pijlers: 

  1. Strategische onderzoekprogramma’s ontwikkelen 
  2. Personeelsbeleid versterken 
  3. Communicatie versterken 
  4. Datamanagement versterken

 
De eerste ontwikkelingen zijn reeds ingezet. Per 1 april 2021 zijn de interne onderzoeksafdelingen samengevoegd tot de afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB), met daarin vijf kennislijnen. De Ondernemingsraad van het WODC, die in maart 2020 is ingesteld, rapporteert over hun activiteiten. In het jaarverslag geven ook de vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit, de privacy officer en de raad van advies inzicht in hun activiteiten in 2020.

Plannen voor 2021

De onderzoekprogrammering voor het eerste deel van 2021 is al bekend. In 2021 wordt ook de reorganisatie verder uitgevoerd. In het jaarverslag kijken 8 medewerkers vooruit door te vertellen waar zij zich in 2021 mee bezig gaan houden.


Zoals vastgelegd in de Regeling wetenschappelijke onafhankelijkheid WODC wordt het jaarverslag door de minister van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer gestuurd.

Jaarverslag WODC 2020 Schermafbeelding kaft
©WODC