Recidive van woninginbrekers, straatrovers en overvallers gedaald

Er was van 2002 tot 2017 een grote afname in het aantal veroordeelde woninginbrekers, straatrovers en overvallers. Ook blijkt dat daders van deze zogenaamde High Impact Crimes (HIC) in 2017 minder vaak opnieuw veroordeeld worden voor een delict dan HIC-daders in 2008. Daders van High Impact Crimes (HIC) zijn over het algemeen man, jong (zo’n 60-75 procent was minderjarig ten tijde van het eerste delict) en kwamen eerder met de politie in aanraking. Dat blijkt uit de nieuwe editie van het jaarlijkse onderzoek dat het WODC doet naar de achtergronden en recidive van daders van deze delicten.

High Impact Crimes zijn delicten die een grote impact hebben op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. In de afgelopen jaren is door de overheid sterk ingezet op de bestrijding van HIC-problematiek door beleidsprogramma’s, de instelling van de Taskforce Overvallen en de prioritering van High Impact Crimes op de veiligheidsagenda.

Afname in woninginbraken, straatroven en overvallen

Het aantal veroordeelde woninginbrekers is in de periode 2002 tot 2017 afgenomen met 47 procent tot 1.336. Het aantal veroordeelde straatrovers laat met uitzondering van een piek in 2012 en een lichte toename in 2017 een stabiel dalende trend zien. Over de hele periode is het aantal veroordeelde straatrovers is met 73 procent afgenomen, tot 517 in 2017. Ook het aantal veroordeelde overvallers is over de gehele periode afgenomen met 49 procent tot 421 in 2017.

Achtergrondkenmerken HIC-daders

Daders die op enig moment High Impact Crimes plegen komen vaak op jonge leeftijd voor het eerst in aanraking met justitie. Ook ten tijde van de HIC-strafzaak zijn de daders jong: in 2017 was 42 procent van de veroordeelde straatrovers minderjarig, tegen 16 procent van de overvallers en 15 procent van de woninginbrekers. Wanneer ook daders van andere delicten dan High Impact Crimes worden meegenomen is dit slechts 7 procent. Uit de strafrechtelijke voorgeschiedenis blijkt dat de veroordeelde HIC-daders zich niet beperken tot één type delict: alle drie de groepen plegen ook andere delicten. Met name woninginbrekers hebben veel eerdere strafzaken op hun naam staan. Dat zijn er zo’n 11, waar het gemiddelde bij alle daders 5 is.

Recidive van HIC-daders

Van de veroordeelde HIC-daders in 2017 heeft 55 procent van de woninginbrekers, 44 procent van de straatrovers en 38 procent van de overvallers binnen twee jaar een nieuwe strafzaak voor enig delict. Zij recidiveren veelal met een ander delict dan in de strafzaak in 2017. Ten opzichte van de vorige recidivemeting is de tweejarige algemene recidive (van enig delict) van de in 2017 veroordeelde daders voor straatrovers en overvallers gedaald en voor woninginbrekers gelijk gebleven. In de vorige recidivemeting werd een recidivestijging geconstateerd onder overvallers, maar deze recidivetrend wordt niet doorgezet.