Programma’s voor recidivevermindering tijdens detentie in kaart gebracht

Regioplan maakte in opdracht van het WODC een overzicht van justitiële programma’s voor o.a. recidivevermindering voor volwassenen die tijdens detentie (kunnen) worden toegepast.

Het onderzoek geeft een overzicht van onder meer interventies voor het terugdringen van recidive onder volwassen gedetineerden, laagdrempelige re-integratietrainingen voor het verbeteren van basisvoorwaarden (bijvoorbeeld huisvesting en inkomen) en interventies voor doelgroepen met (extra) problemen, zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking en gedetineerden met verslavingsproblematiek.

Het pakket aan interventies dat wordt aangeboden, blijkt te verschillen per Penitentiaire Inrichting. Het wordt onder andere beïnvloed door de problematiek die gedetineerden ervaren en de aanwezige doelgroepen. Het beeld is niet dat er een groot onbenut potentieel van interventies is. Wel zou de bekendheid van het huidige aanbod kunnen worden vergroot. Er is weinig aanbod voor gedetineerden die een korte vrijheidsstraf uitzitten. Een groot deel van de gedetineerden zit een korte vrijheidsstraf uit, waardoor de tijd om interventies volledig tijdens detentie uit te voeren beperkt is.