Meer inzicht in hoe Nederlanders aankijken tegen kansspelen

Uit een enquête onder ruim 3600 volwassen Nederlanders blijkt dat gokkers die online spelen ander speelgedrag vertonen dan gokkers die niet online spelen. Ook hun houding ten aanzien van het gokken is anders en ze ervaren meer negatieve gevolgen door het gokken. Ook blijkt dat veel spelers niet bekend zijn met organisaties waar ze terecht kunnen als ze gokproblemen hebben. Ipsos I&O onderzocht in opdracht van het WODC hoe Nederlanders aankijken tegen kansspelen.

Het Nederlandse kansspelbeleid is erop gericht om consumenten op een veilige, eerlijke en legale manier deel te laten nemen aan kansspelen. Om dit beleid te kunnen monitoren en eventueel te verbeteren is actuele en betrouwbare kennis nodig over de kijk van Nederlanders op kansspelen. Wat zijn motieven om te gokken? Waar letten consumenten op bij het uitkiezen van een aanbieder? Hoe kijken Nederlanders naar de risico’s van gokken? In hoeverre leidt gokken tot schade en kent men de plekken om hulp te zoeken? Dit onderzoek beantwoordt deze vragen.

Verschillen in speelgedrag en houding

Spelers van online kansspelen spelen frequenter in vergelijking met niet-online spelers. Ook spelen ze vaker alleen en vaker ’s nachts. Ze hebben daarnaast andere redenen om mee te doen aan gokken, bijvoorbeeld ‘om zich niet te vervelen’. Ook zeggen meer online spelers bij het spelen te vertrouwen op hun vaardigheden en gebruiken ze vaker een strategie. Een gokstrategie kan gebaseerd zijn op kansberekening, zoals het spreiden van bepaalde inzetten, of bijgeloof, zoals het inzetten op een geluksgetal.

Problemen door gokken

Twee procent van de spelers van kansspelen kwam naar eigen zeggen in de problemen door het spelen, nog eens drie procent zegt daar risico op te hebben gelopen. In de enquête werd ook gevraagd naar (andere) negatieve gevolgen die spelers mogelijk ervaren, bijvoorbeeld het hebben van spijt, of minder geld uit kunnen geven aan leuke dingen. Online spelers ervaren op alle vlakken meer negatieve gevolgen dan spelers die alleen op fysieke locaties speelden.

Overige uitkomsten

De meeste online spelers (81%) vinden het belangrijk om op een legale website te spelen, maar 38% vindt het moeilijk om een legale aanbieder van een illegale aanbieder te kunnen onderscheiden. En hoewel de meeste spelers achter verplichte speellimieten staan, zegt een minderheid ze voor zichzelf nodig te vinden en/of er zelf baat bij te hebben.

De meeste spelers zijn onbekend met de verschillende organisaties waar mensen terecht kunnen voor problemen met gokken. Denk aan het Loket Kansspel, het Centraal Register voor Uitsluiting van Kansspelen (CRUKS) of de Stichting AGOG (Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers). Het Loket Kansspel geniet relatief gezien de meeste bekendheid: een op de vijf spelers kent die organisatie. Online spelers zijn beter bekend met deze hulpbronnen dan niet-online spelers en mensen die niet aan kansspelen meedoen.

Meer dan de helft van de Nederlanders zag in de afgelopen maand reclame voor gokken op het internet. Ook zag 41 procent reclame voor gokken via sponsoring. Ook op sociale media kwamen mensen wel eens reclame tegen: vooral op TikTok, YouTube, Facebook en Instagram.

Relatie met ander WODC-onderzoek over kansspelen

In december 2023 verscheen een rapport over speellimieten bij online kansspelen. Dat rapport schetste de ervaringen met en behoeften van online spelers met speellimieten. In juni 2024 verscheen een tweede rapport over het aandeel en aantal Nederlanders dat deelneemt aan verschillende soorten kansspelen. Dit werd gemeten en afgezet tegen een meting uit 2021. Beide eerdere onderzoeken hebben raakvlakken met dit onderzoek.