Hersenontwikkeling bij jongeren met antisociaal gedrag, ethische aspecten

D. Horstkötter, A.G. Donker, C.H. de Kogel & L. Nauta-Janssen

Podium voor Bio-ethiek, 24e jrg., 2017, nr. 4, pp. 6-9