Op de grens van ideeën en daden. Over de vervolging van het voorbereiden van liquidaties: Een interview met OvJ Koos Plooij en advocaat Christian Flokstra

M.P.C. Scheepmaker

Justitiële verkenningen, 43e jrg., 2017, nr. 5, pp. 91-102