Nieuwe mogelijkheden Wet Bibob beperkt benut

Nieuwe mogelijkheden Wet Bibob beperkt benut

De Wet Bibob beoogt onbedoelde betrokkenheid van overheidsinstellingen (voornamelijk gemeenten en provincies) bij criminele activiteiten of witwassen te voorkomen. In 2013 werden aanpassingen in de Wet Bibob doorgevoerd. Nieuwe toepassingsgebieden werden toegevoegd en verbeteringen werden doorgevoerd in de informatiepositie van overheidsinstellingen en de rechtspositie van betrokkenen. In opdracht van het WODC evalueerde Regioplan de uitvoering van deze aanpassingen.

Nagenoeg alle overheidsinstellingen beschikken inmiddels over Bibob beleid. In 2018 werden bijna 2.000 Bibob beslissingen genomen, bijna alle (circa 90%) over gemeentelijke vergunningen. Op grote afstand volgden subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties. Voor de afdoening van Bibob-procedures blijven, door een gebrek aan capaciteit en expertise, kleinere gemeenten afhankelijk van de adviezen van het Landelijk Bureau Bibob. De verbeteringen in de informatiepositie van de overheidsinstellingen worden goed benut, de aanpassingen voor de rechtspositie van betrokkenen blijken niet overal te zijn doorgevoerd.

Lees het volledige rapport: Procesevaluatie Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob 2013: Eindrapport