Criminaliteitscijfers in Nederland - onderwerp van discussie

Criminaliteitscijfers in Nederland - onderwerp van discussie

Het WODC doet daar op diverse terreinen onderzoek naar. Recent zijn WODC-publicaties verschenen over jeugdcriminaliteit, georganiseerde criminaliteit, herhalingscriminaliteit (recidive), drugs (waaronder internet-gerelateerde drugs handel) en rechtshandhaving, waarin criminaliteitscijfers inclusief trends te vinden zijn.