Recidive onder daders van huiselijk geweld stabiel

Recidive onder daders van huiselijk geweld stabiel

Uit onderzoek van het WODC blijkt dat de recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 vrij stabiel is. Zo’n 30 tot 33% van de veroordeelde daders van huiselijk geweld is binnen twee jaar opnieuw veroordeeld voor enig delict. Bij de berekening van deze recidivecijfers is rekening gehouden met verschillen in de tijd in de achtergrondkenmerken van de daders.

Verder blijkt dat veroordeelde daders van huiselijk geweld vaak meer dan één keer met justitie in aanraking komen en zich niet beperken tot huiselijk geweld. Ze worden veroordeeld voor verschillende typen delicten, waaronder veel geweldsdelicten buiten de huiselijke kring. Voorts blijkt uit het onderzoek dat de meeste huiselijk geweld strafzaken in 2013 zijn afgedaan met een werkstraf (36%) of beleidssepot (33%). In het laatste geval ziet het Openbaar Ministerie af van vervolging op grond van het algemeen belang. Opvallend is dat het aandeel beleidssepots sterk is toegenomen in de tijd, van ongeveer 10% in 2008-2010 tot 33% in 2013. Dit komt doordat daders van huiselijk geweldzaken steeds vaker een forensisch zorgtraject in worden geleid.

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem en staat hoog op de politieke agenda. De overheid probeert dit probleem via verschillende beleidsprogramma’s en maatregelen aan te pakken. Om deze reden is het WODC gevraagd een meerjarig onderzoeksprogramma naar de recidive onder daders van huiselijk geweld en kindermishandeling op te zetten waar deze studie onderdeel van uit maakt. De komende jaren zal de recidive onder daders van huiselijk geweld gevolgd blijven worden. Daarnaast zal worden onderzocht hoe de recidive onder daders van kindermishandeling in kaart kan worden gebracht. Ten slotte zal binnen het onderzoeksprogramma onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Naast het recidiveonderzoeksprogramma voert het WODC momenteel ook een prevalentiestudie uit naar huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze studie zal in het najaar gepubliceerd worden.

Lees het volledige rapport ’Recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in de periode 2008-2013’ of de bijbehorende Factsheet. De achterliggende recidivecijfers zijn ook te raadplegen via REPRIS, een webapplicatie waarbij recidivecijfers van verschillende dadergroepen op te vragen zijn.