Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

Neurowetenschappelijke kennis leidt tot concrete toepassingsmogelijkheden die ingezet kunnen worden in de jeugdstrafrechtketen. Dit staat in het WODC-rapport ‘Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen: inventarisatie instrumenten, preventie en interventie’ dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Neurowetenschappelijke kennis speelt op dit moment geen grote rol in de jeugdstrafrechtketen. Toch biedt kennis over bijvoorbeeld het brein en hormoonhuishouding, in aanvulling op bestaande psychologische en sociale kennis, een kans om jeugdige delinquenten beter te begrijpen en effectiever bij te sturen.

In het rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan over hoe neurowetenschappelijke kennis geïmplementeerd kan worden in de praktijk. Hiervoor geldt wel dat de juiste expertise betrokken moet worden.
Het rapport: Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen
Zie ook: Infographic Neurowetenschap en de aanpak van jeugdcriminaliteit.