Criminaliteit en veiligheid in mainports

In het laatste themanummer van Justitiële Verkenningen van 2019 staan criminaliteit en veiligheid op zogenoemde mainports centraal. Nederland beschikt over een moderne infrastructuur en de daarbij behorende faciliteiten op lucht- en zeehavens. Deze faciliteiten maken Nederland ook een populair land voor verschillende vormen van transitcriminaliteit.

De Rotterdamse haven en Schiphol bieden tal van mogelijkheden voor illegale activiteiten, in verreweg de meeste gevallen gaat het om de smokkel van drugs. Hoewel Schiphol ook een belangrijk logistiek knooppunt is in de context van georganiseerde criminaliteit, ligt het accent in dit themanummer op de rol van zeehavens. Het aanpakken van drugscriminaliteit op mainports heeft prioriteit, zo schreef minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief van 16 november 2018 aan de Tweede Kamer.


Historisch gezien hebben zeehavens – meer dan luchthavens - een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de georganiseerde criminaliteit. Naast de historie krijgen in dit themanummer ook de verschillende werkwijzen van drugssmokkelaars aandacht middels een analyse van opsporingsonderzoeken. Ook wordt ingegaan op de rol van toezicht en controle op de mainports en op publiek-private vormen van samenwerking in de aanpak van drugscriminaliteit. Ten slotte is ook de kwetsbaarheid van (lucht)havenmedewerkers voor corruptie een belangrijk aspect van deze problematiek. Het is een onderwerp dat onder meer in de boekbespreking in dit themanummer uitgebreid aan de orde komt.

Lees de artikelen in Criminaliteit en veiligheid in mainports.