Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland geëvalueerd

De financiële Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland voldoet grotendeels aan de in 2016 geformuleerde doelstellingen. De korpsen nemen een aanzienlijke verbetering waar.

Medewerkers van de korpsen geven aan beter toegerust te zijn voor het uitvoeren van politietaken na het volgen van een of meer opleidingen binnen de Kwaliteitsimpuls. De korpsen hebben een inhaalslag gemaakt, het peil van het opleidings- en competentieniveau van het politiepersoneel is op orde gebracht. Wel is gebleken dat de inhaalslag nog niet is voltooid, een belangrijke reden voor de verlenging van de Kwaliteitsimpuls.

Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) krijgt sinds 2016 jaarlijks een bijdrage voor professionalisering en kwaliteitsverbetering van de korpsen. Doel is om de inzetbaarheid en samenwerking te bevorderen. Dit is nodig omdat de korpsen te klein zijn om alle expertise in huis te hebben. Het Kohnstamm Instituut, de Universiteit van Curaçao en Oberon Onderzoek/Advies onderzochten, in opdracht van het WODC, wat de opbrengsten van de financiële kwaliteitsimpuls zijn en welke verbeterpunten er zijn.

Er zijn geen nadelen van de Kwaliteitsimpuls in het onderzoek naar voren gekomen. Wel levert het onderzoek aandachtspunten op voor de continuering van de Kwaliteitsimpuls voor de periode 2020-2023. Zo kan volgens de onderzoekers bijvoorbeeld de praktijkbegeleiding binnen de korpsen verder worden geformaliseerd en geoptimaliseerd, zodat het geleerde adequaat in de praktijk kan worden toegepast. Een van de andere aandachtspunten is dat algemene vorming, waaronder omgangsvormen, attitude en mentale weerbaarheid, meer aandacht verdient. Binnen de Openbaar Ministeries wordt de kwaliteitsverbetering (nog) niet in alle landen ervaren. Over het algemeen zijn de Openbaar Ministeries (met uitzondering van het OM van Sint Maarten) vrij negatief over de kwaliteit van het politiewerk in brede zin. De verlenging van de Kwaliteitsimpuls zou hierin op termijn verandering in kunnen brengen.

Lees het volledige rapport: Evaluatie Kwaliteitsimpuls politieonderwijs Caribisch Nederland.