18 liquidaties in 2019: meerderheid slachtoffers ouder dan 40

In 2019 zijn 18 liquidaties gepleegd in Nederland of waarbij Nederlandse slachtoffers vielen, dat zijn er twee minder dan het jaar daarvoor. Hoewel het een laagterecord is sinds 2007, past het bij de golfbeweging die zichtbaar is in het aantal liquidaties vanaf het jaar 2000. Dat aantal schommelt tussen 2000 en 2019 tussen de 20 en 31 per jaar, met een uitschieter naar boven (38) en naar beneden (18). Dat staat in de Factsheet Update liquidaties 2020 van het WODC, die vandaag verschijnt. 

In Noord-Holland zijn de laatste zes jaar de meeste liquidaties gepleegd, voornamelijk in Amster­dam. Van de achttien liquidaties in 2019 vonden er acht plaats in de hoofdstad, waarvan drie in stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Er is sprake van een liquidatie wanneer bij een vooraf geplande, doelgerichte moord één of meerdere dodelijke slachtoffers vallen en het slachtoffer en/of de dader in verband gebracht kan worden met georganiseerde criminaliteit. Dat het gepland en doelgericht is, kan worden vastgesteld door bijvoorbeeld aanwezigheid van een uitgebrande vluchtauto of spotters voorafgaand aan het incident of door het gebruik van een automatisch vuurwapen.

Meervoudige moord

De aantallen liquidaties die zijn genoemd, gaan over het aantal incidenten en niet over het aantal slachtoffers. Een liquidatie waarbij twee mensen zijn gedood, is geteld als één liquidatie. Sinds 2013 was in acht gevallen sprake van een dubbele moord en in één geval van een viervoudige moord. Het aantal liquidaties waarbij meerdere mensen zijn gedood, lag de afgelopen jaren hoger dan in de vier jaren daarvoor: in 2017 was viermaal sprake van een dubbele moord, in 2018 werden bij één liquidatie vier mensen gedood en in 2019 was éénmaal sprake van een dubbele moord.

Leeftijd van de slachtoffers

Over de periode 2013-2019 is een kleine meerderheid van de slachtoffers (63 procent) tussen de 21 en 40 jaar op het moment van overlijden, daarvan is ongeveer de helft tussen de 21 en 30 jaar oud. De laatste drie jaar is het aandeel 40-plussers onder de slachtoffers toegenomen en opvallend is dat in 2019 de meerderheid van de slachtoffers ouder is dan 40 jaar. Vanaf 2018 zijn er ook slachtoffers jonger dan 21 jaar. In 2018 is er een 17-jarige jongen dodelijk getroffen en in 2019 ging het om een 18-jarige vrouw. Beide jonge slachtoffers waren niet het beoogde doelwit van de liquidatie.