Internationale ontwikkelingen die van invloed zijn op justitie en veiligheid in kaart gebracht

In opdracht van het WODC verkende onderzoeksbureau Significant APE de belangrijkste te verwachten ontwikkelingen die de komende vijf jaar van invloed zullen zijn op de beleidsagenda van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het betreft – voornamelijk internationale – ontwikkelingen, zoals de toename van de internationale georganiseerde ondermijnende criminaliteit, een toename van de inzet van ransomware, migratie vanuit conflictgebieden naar de EU, de veranderende verhoudingen tussen grootmachten, de opkomst van nieuwe drugs en de toename van internationale drugscriminaliteit, de afbreuk van de rechtsstaat in enkele EU-landen, een toegenomen gebruik van technologie door terroristische groeperingen en statelijke verstoring en inmenging. Hiernaast bracht het onderzoek de meest relevante data- en informatiebronnen in beeld voor het volgen van de geïdentificeerde ontwikkelingen.