Voorbereidingen getroffen voor evaluatie van Wet straffen en beschermen

Door de Wet straffen en beschermen, die op 1 juli dit jaar in werking is getreden, verandert de manier waarop gevangenisstraffen worden uitgevoerd. Onderzoekers van Regioplan Beleidsonderzoek en de Universiteit Leiden hebben onderzocht hoe de wet geƫvalueerd kan worden.

De onderzoekers hebben de beleidslogica achter de wet gereconstrueerd en vertaald naar meetbare (kwantitatieve en kwalitatieve) indicatoren. Aan de hand van deze indicatoren kan in de komende jaren gevolgd worden hoe de maatregelen uit de visie en de wet worden uitgevoerd en welke resultaten dit oplevert. Het rapport bevat tevens een nulmeting.

In het rapport wordt vastgesteld dat een zuivere effectevaluatie niet mogelijk is. Hierdoor zullen zowel tussentijdse als eindevaluaties het karakter van procesevaluaties hebben. Het onderzoek maakt tevens duidelijk dat aanpassingen in de registratiesystemen van ketenpartners (bijvoorbeeld Penitentiaire Inrichtingen), gericht op de nieuwe werkwijzen en maatregelen, noodzakelijk zijn om relevante informatie voor de evaluatie te kunnen verzamelen.