Ex ante evaluatie draagt bij aan goed onderbouwd beleid

Van beleidsmakers wordt steeds nadrukkelijker verwacht dat zij bij nieuw beleid expliciet inzicht geven in de achtergrond, opzet, werking en de te verwachten resultaten. Een ex ante evaluatie helpt hierbij door keuzesituaties inzichtelijk te maken. Het is dus een middel om te komen tot goed onderbouwd beleid. Op verzoek van het WODC heeft de Universiteit Leiden een handreiking geschreven die ambtenaren die betrokken zijn bij contraterrrorismebeleid helpt een gedegen ex ante evaluatie uit te voeren.

Aan de hand van theorie en voorbeelden uit de contraterrorisme praktijk worden in de handreiking negen stappen besproken. Deze stappen sluiten aan bij het Integraal Afwegingskader (IAK). Het IAK biedt beleidsmakers en wetgevingsjuristen de normen waaraan goed beleid en goede regelgeving moeten voldoen. Hierdoor kan nu een meer methodische afweging gemaakt bij beleidsvorming en opstellen van wet –en regelgeving. Ook beleidsmedewerkers op andere terreinen kunnen deze handreiking gebruiken.