Hebben jonge daders baat bij verplicht financieel toezicht?

Dit is getest via een pilot ‘Verplicht financieel toezicht jeugd’. Hierin kon bij minderjarigen die strafrechtelijk werden veroordeeld de verplichting worden opgelegd om deel te nemen aan een financieel toezicht. Alhoewel de pilot heeft geleid tot een beperkte instroom van zaken en in die zin niet succesvol was, zien de betrokkenen bij de pilot wel de meerwaarde van verplicht financieel toezicht bij deze groep. De zaken die wel in de pilot terechtkwamen, zijn namelijk goed verlopen. Met verplicht financieel toezicht kunnen ze op jonge leeftijd ingrijpen en zo financiële problemen bij jongeren voorkomen.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit een kortlopend kwalitatief onderzoek uitgevoerd door Significant APE in opdracht van het WODC. Hierin is gekeken naar de zaken die instroomden in de pilot en de ervaringen van de betrokkenen bij de pilot.

Waarom verplicht financieel toezicht?

Dit toezicht richt zich op het bijbrengen van financiële vaardigheden aan veroordeelde minderjarige jongeren. Het doel is om het risico op recidive te verminderen, problematische schulden terug te dringen en de jongeren perspectief te bieden op een gezonde financiële huishouding. Het is van belang om dit te kunnen doen voordat ze achttien worden, omdat ze vanaf die leeftijd met extra kostenposten, zoals de zorgverzekering, te maken krijgen.

Onbekendheid van de pilot in de uitvoering

De betrokkenen bij de pilot tonen zich kritisch over de invoering ervan vanuit hogerhand. De partijen die de pilot moesten uitvoeren, waren onvoldoende betrokken en daardoor leefde de pilot bij hen niet echt. Wat daarbij ook een rol speelt, is dat deze organisaties in de praktijk te maken hebben met meerdere andere pilots en projecten. Hierdoor wordt er niet altijd gedacht aan de mogelijkheid om casussen aan te melden voor het verplichte financiële toezicht. De betrokkenen denken wel dat er meer zaken waren ingestroomd als de pilot langer had doorgelopen.

Desondanks is de uitvoering volgens de betrokkenen goed verlopen bij de casussen die zijn aangemeld en is er goed samengewerkt door de betrokken partijen. Ze willen daarom graag de aanpak en werkwijze doorzetten.