Strafrechtspleging

Wanneer het OM besluit over te gaan tot vervolging staat een verdachte terecht. Het WODC kijkt naar verschillende aspecten van de strafrechtspraak. Hoe werkt het strafrecht in de praktijk? Hoe groot is de beschikbare capaciteit die Nederland heeft voor rechtszaken, en sluit dit aan bij het te verwachten aantal strafzaken? Het WODC onderzoekt dit periodiek, in samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak.

Lopend onderzoek