Klassenjustitie ; een onderzoek naar impliciete vooroordelen in de strafrechtketen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3456
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Het onderwerp ‘klassenjustitie in de strafrechtketen’ keert regelmatig en in verschillende vormen terug in het maatschappelijke debat. Denk aan de gepercipieerde verschillen in aanpak van demonstranten tegen zwarte Piet, klimaat en stikstof en landbouw, en etnisch profileren door politie en marechaussee op Schiphol. Impliciete vooroordelen en daarmee samenhangende thema’s zijn onderwerp van onderzoek in de wetenschappelijke en grijze literatuur. Het onderwerp leeft onder burgers, zoals onder meer zichtbaar wordt in focusgroepen. 
De discussie over het bevoordelen of het benadelen van bepaalde groepen burgers waarbij sprake zou zijn van klassenjustitie kan het vertrouwen van burgers in de rechtstaat schaden. Mede hierom bestaat er vanuit maatschappij en politiek een sterke wens om een dieper empirisch inzicht te krijgen rondom het fenomeen klassenjustitie. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de doorwerking van impliciete vooroordelen op beslissingen en uitspraken in de strafrechtketen.