Straffen in het milieudomein

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3454
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) UL - Instituut voor Strafrecht en Criminologie

Samenvatting

Een schone, veilige en gezonde leefomgeving is van belang voor mens en maatschappij. Milieuwetten helpen daarbij. Burgers en bedrijven dienen zich te houden aan die milieuwetten. Gemeenten en provincies controleren dit door vergunningen te verlenen, toezicht te houden en regels te handhaven. Niet alle burgers en bedrijven houden zich echter aan de wet- en regelgeving op milieugebied. Overheden en toezichthouders hebben dan instrumenten om handhavend en bestraffend op te treden, teneinde de situatie aan te pakken en de overtreder te sanctioneren. Dat dient ook een afschrikwekkende werking te hebben, zodat herhaling van het milieudelict voorkomen wordt. 
Het onderzoek brengt in kaart hoe de strafpraktijk bij milieudelicten functioneert en de eventuele knelpunten die zich daarbij voordoen, teneinde meer zicht te krijgen op welke straf effectief is bij welk type milieudelict.