Trends en cijfers op het gebied van migratie

Er zijn allerlei redenen waarom mensen hun land verlaten. Om een jaar te studeren in het buitenland, voor de liefde of voor het werk. Maar het vertrek kan ook gedwongen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van oorlog. Wie zijn de mensen die ons land binnenkwamen, waar komen ze vandaan, waarom kwamen ze naar Nederland? En welke mensen vertrokken er juist? Het WODC geeft met haar onderzoek ‘Migratie in beeld’ meer inzicht in deze cijfers.

Migratiestromen van en naar Nederland kunnen niet los worden gezien van wereldwijde stromen: Nederlanders zijn overal op de wereld te vinden en Nederland zelf wordt ook steeds diverser. Duitse studenten, Syrische asielzoekers en Japanse ingenieurs: zij vormen slechts een deel van alle migranten in Nederland. Migratie in Beeld geeft aan de hand van verschillende thema’s een overzicht van trends en cijfers op het gebied van migratie.

Een aantal zaken valt op. Immigratie neemt toe. Hoewel vooral de komst van asielmigranten veel aandacht krijgt in de media, blijken gezinsmigranten al jaren de grootste groep migranten te vormen. Ook komen er veel mensen naar Nederland om te werken, de laatste jaren steeds vaker uit EU-landen.

Er komen de afgelopen jaren meer migranten dan voorheen naar Nederland, maar een groot deel vertrekt na een aantal jaar ook weer. En dan zijn er ook nog Nederlanders die –al dan niet tijdelijk- naar het buitenland gaan. Migratie is dus meer dan alleen mensen die zich in Nederland vestigen: het is een dynamisch geheel van komen en gaan.

Een voorproefje

  • Sinds 2010 komen er jaarlijks meer mensen in Nederland werken vanuit de EU dan van daarbuiten.
  • Er is een gestage toename van het aantal mensen dat naar Nederland komt om te studeren: van ruim 12.000 in 2006 naar bijna 22.000 in 2016
  • De instroom van Poolse gezinsmigranten –mensen die naar Nederland komen voor hun partner of kinderen die bij hun ouders gaan wonen- is sinds 2001 meer dan vertienvoudigd.
  • In het piekjaar 2015 kwamen er op elke 1000 Nederlanders 2,5 asielzoekers het land in. Hiermee had Nederland veel minder asielverzoeken dan bijvoorbeeld Zweden (16 op 1000) en Oostenrijk (10 op 1000), maar meer dan Frankrijk (1,1 op 1000) en Kroatië (0,03 op 1000).

Lees hieronder de volledige tekst van Migratie in beeld.