Relevante kennis uit voedingswetenschap in beeld gebracht voor justitieveld

Het WODC heeft de kennis uit de voedingswetenschap die relevant kan zijn voor het justitieveld, systematisch in beeld gebracht. 

Voedingswetenschappelijk onderzoek laat zien dat tekorten aan voedingsstoffen geassocieerd kunnen zijn met ongunstige effecten niet alleen op de gezondheid, maar ook op gedrag en cognitieve vaardigheden. Ook zou de kans op later probleemgedrag, zoals gewelddadigheid met vroege tekorten kunnen samenhangen.

De centrale onderzoeksvraag luidde; Wat is er op hoofdlijnen vanuit de (voeding)wetenschap bekend over de relatie tussen voedingstoestand en gedrag bij mensen in het algemeen en bij justitiabelen in het bijzonder en hoe kan deze kennis bijdragen aan het ontwikkelen van beleid en interventies die gericht zijn op verbetering van de mentale conditie van justitiabelen in het algemeen en op het verminderen van antisociaal gedrag in het bijzonder binnen de context van insluiting, maar ook daar buiten?

Het onderzoek leverde bevindingen op zowel op het gebied van voedingstekorten, voedingsinterventies als algemene conclusies voor de strafrechtelijke praktijk.

Belangrijkste conclusies

  • Tekorten hebben criminologische relevantie, zowel voor wat betreft tekorten in de voorgeschiedenis als huidige tekorten.
  • Het vermoede probleem van vitamine D tekort onder justitiabelen moet nader in kaart worden gebracht.
  • Voedingsinterventies gericht op het verminderen van grensoverschrijdend gedrag tijdens de insluiting zijn voldoende ontwikkeld voor een vervolgstap: het opzetten van praktijkpilots.
  • Voedingsinterventies gericht op (gewelds-)recidivepreventie bieden een interessant ontwikkelingsperspectief, maar zijn nog onvoldoende onderzocht.
  • Voedingswetenschap kan een bijdrage leveren aan het beter begrijpen van crimineel gedrag.
  • Voedingsinterventies kunnen een veilige, goedkope aanvulling bieden op de behandeling van bij justitiabelen veel voorkomende stoornissen en agressie.
  • De voedingscultuur binnen detentie zou mogelijk verbeterd kunnen worden door meer nadruk te leggen op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van gedetineerden. Wat het effect hiervan is op de detentiebeleving, het detentieklimaat, de gezondheid en het gedrag van gedetineerden zou nader onderzocht moeten worden.

Lees het volledige onderzoeksrapport 'Voeding en justitiabelen: van strafelement naar rehabilitatie-instrument?'