Liquidaties in Nederland

In 2017 publiceerde het WODC de Verkennende voorstudie liquidaties. Waarin verslag is gedaan van het aantal liquidaties in Nederland van het jaar 2000 tot en met 2016.

In de factsheet 2019 is een update van de aantallen voor het jaren 2017 en 2018 opgenomen. Naast het aantal liquidaties worden ook enkele andere kenmerken van gepleegde liquidaties beschreven zoals pleegplaats (regio), aantal slachtoffers en leeftijd van de slachtoffers. Het aantal liquidaties in Nederland schommelt sinds het jaar 2000 tussen de 20 en 31 liquidaties per jaar. Het aantal liquidaties in 2017 en 2018 sluit aan bij dit beeld: in 2017 zijn er 31 liquidaties gepleegd en in 2018 waren dat er 20.

Zie: Update liquidaties 2019 (Factsheet, 2019-3).

Zie ook: