WODC mini-symposium Neuropsychologie en licht verstandelijke beperking bij jongvolwassen reclassanten

Donderdag 21 november 2019 van 14.30-17.00 uur.

Licht verstandelijke beperking (LVB) is een prominent thema binnen het veld van justitie en veiligheid. In september bracht het WODC het onderzoek ‘Neuropsychologie en licht verstandelijke beperking bij jongvolwassen reclassanten’ uit. De resultaten van dit onderzoek zullen op het mini-symposium worden besproken in het bredere kader van neurowetenschappelijke toepassingen in de praktijk van de reclassering.

Doorsnedes van de hersenen bij een CT-scan
Beeld: ©Stutterstock

Het symposium start met een algemene toelichting over het belang en de aard van neurowetenschappelijke toepassingen in de praktijk van justitie en veiligheid door Katy de Kogel. Zij is senior onderzoeker bij het WODC en een van de boegbeelden van de Nationale Wetenschapsagendaroute NeuroLabNL voor het onderzoeksthema veiligheid. Vanuit die rollen is zij betrokken bij onderzoek naar hersen- en gedragsontwikkeling van jongeren met problematisch antisociaal gedrag.

Onderzoeker Evelien Platje zal vervolgens een toelichting geven op het onderzoek ‘Neuropsychologie en licht verstandelijke beperking bij jongvolwassen reclassanten’. De reclasseringspraktijk vraagt om meer kennis over de specifieke factoren waarop het toezicht zich bij jongvolwassenen kan toespitsen. De huidige werkwijze in de reclasseringspraktijk is vooral gebaseerd op psychosociale factoren. Het wordt echter steeds duidelijker dat neuropsychologische factoren een belangrijke rol spelen in het ontstaan én het in stand houden van antisociaal gedrag. Het is belangrijk dat de reclasseringspraktijk van die kennis gebruik kan maken. Hoewel het onderzoek kleinschalig is, met 59 deelnemers, worden er enkele aanbevelingen voor de praktijk gedaan.

Het symposium wordt afgesloten met een vraaggesprek. Andrea Donker, lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid bij de Hogeschool Utrecht gaat met zal Coki Janssen van de Reclassering in gesprek over de mogelijkheden die zij ziet voor de reclasseringspraktijk wat betreft neurowetenschappelijke kennis en toepassingen.

Programma, locatie en tijd

Programma

  • 14.30 uur Inloop en welkom
  • 14.45 uur Inleiding door Katy de Kogel
  • 15.00 uur Evelien Platje over het onderzoek ‘Neuropsychologie en licht verstandelijke beperking bij jongvolwassen reclassanten’
  • 15.45 uur De praktijk uitgelicht, Andrea Donker in gesprek met de Reclassering
  • 16.15 uur Borrel

Locatie en tijd

21 november 2019 van 14.30-17.00 uur, zaal is open vanaf 14 uur. Locatie: Auditorium van het Ministerie van JenV, Turfmarkt 147, Den Haag. In verband met de registratie van deelnemers en verstrekking van een toegangspasje wordt u verzocht op tijd aanwezig te zijn. Legitimatie is verplicht.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat@wodc.nl onder vermelding van ‘symposium 21 november’.