Doelstellingen tijdelijke opvang overlastgevende asielzoekers deels behaald

Sinds eind 2017 kunnen overlastgevende asielzoekers worden geplaatst in een COA-locatie met extra begeleiding en toezicht (ebtl). 

Evaluatieonderzoek door Bureau Beke in opdracht van het WODC laat zien dat de tijdelijke opvang van overlastgevende asielzoekers in locaties met extra begeleiding en toezicht (ebtl) bijdraagt aan meer rust in de reguliere asielzoeker opvang. Dit was een van de hoofddoelen van het inrichten van de ebtl’s. Er kunnen uit het onderzoek geen harde conclusies worden getrokken over het realiseren van gedragsverandering na een ebtl-maatregel. De relatief korte evaluatieperiode en het feit dat er slechts van een relatief kleine groep asielzoekers gegevens beschikbaar zijn spelen hierbij een rol.

Ebtl-maatregel

Plaatsing in een ebtl-locatie is een aanvulling op het al bestaande COA-maatregelenbeleid. Het gaat hierbij om een tijdelijke maatregel, waarbij een asielzoeker maximaal drie maanden wordt geplaatst in een ebtl, waarna er terugplaatsing volgt naar een reguliere opvanglocatie. De ebtl-maatregel is vormgegeven als een pilot voor anderhalf jaar. In de twee ebtl-locaties, Amsterdam en Hoogeveen, kunnen elk maximaal 50 personen worden geplaatst. In de ebtl geldt een strenger en soberder regime dan op de reguliere opvanglocaties voor asielzoekers.

Lees het volledige rapport Asielzoekers in het gareel? Plan-, proces- en effectevaluatie werking extra begeleiding en toezichtlocaties.