Achterlopende ontwikkeling - Het begrip 'onvoltooide ontwikkeling' in de toepassing van het adolescentenstrafrecht

Het onderzoek heeft als doel meer helderheid te verschaffen over het begrip ‘onvoltooide ontwikkeling’ en de wijze waarop dit gebruikt kan worden bij de toeleiding naar het adolescentenstrafrecht (ASR) (art.77c Sr). Het WODC heeft dit onderzoek laten uitvoeren door Spanjaard Development & Training, de Universiteit van Amsterdam en DSP-groep.

Er zijn individuele verschillen in ontwikkeling, enerzijds wat betreft de leeftijd waarop bepaalde niveaus worden bereikt, anderzijds wat betreft het niveau dat maximaal bereikbaar is. Het advies vanuit de wetenschap en de praktijk is daarom te spreken over een ‘achterstand in’ of ‘vertraagde’ ontwikkeling i.p.v. ‘onvoltooide ontwikkeling’. Tevens is het advies de pedagogische beïnvloedbaarheid, te betrekken bij de afweging of iemand in aanmerking moet komen voor het ASR.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de huidige instrumenten van het OM, de 3RO en het NIFP aanpassing behoeven, om een goede inschatting te maken van achterstand in de ontwikkeling bij jongvolwassenen, die verdacht worden van strafbare feiten.

In het onderzoek kwamen verschillende discussie-, knel- en verbeterpunten t.a.v. de ontwikkeling van jongvolwassenen en de meetinstrumenten naar voren.

Lees het volledige rapport: Achterlopende ontwikkeling; het begrip 'onvoltooide ontwikkeling' in de toepassing van het adolescentenstrafrecht.