Nieuwe schatting onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen voor de periode medio 2017 – medio 2018

In opdracht van het WODC heeft de Universiteit Utrecht een nieuwe schatting van het aantal onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen uitgevoerd. Het onderzoek wees uit dat tussen medio 2017 en medio 2018 naar schatting tussen de circa 23.000 en 58.000 vreemdelingen onrechtmatig in Nederland verbleven. De nieuwe schatting kan worden geplaatst in een reeks van schattingen die een periode van twintig jaar beslaat. De opeenvolgende schattingen vertonen sinds 2002 een dalende tendens. Het rapport duidt deze neergaande trend aan de hand van wijzigingen in nationaal en Europees beleid en in migrantenstromen in de afgelopen decennia.

Het rapport introduceert een nieuwe schattingsmethode, Dual Systems Estimation, die de eerder steeds toegepaste Poisson schatting aanvult omdat de nieuwe methode een deel van de populatie van onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen in beeld brengt dat eerder onderbelicht bleef, vreemdelingen die minder vaak in contact komen met de politie, vaker vrouw zijn, vaker afkomstig zijn uit Azië en minder vaak uit Noord-Afrika.