WODC-onderzoeksprogramma 2021 bekend

Het WODC-onderzoeksprogramma van 2021 is bekend. Daarin staan 46 onderzoeken die dit jaar van start gaan. De onderzoeken bestrijken het gehele beleidsterrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Naast deze onderzoeken werkt het WODC ook aan langlopend, structureel onderzoek.

Een deel van de onderzoeken wordt door onderzoekers van het WODC uitgevoerd en een deel wordt uitbesteed aan onderzoeksbureaus of universiteiten. Het WODC draagt hierbij zorg voor alle fasen van het uitbestedingsproces. Onderzoekers die belangstelling hebben om een onderzoek uit te voeren en kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling EWB. Voor meer informatie over deze procedure, zie de procedure uitbesteding onderzoek.