Capaciteitsbehoefte justitiële keten tot en met 2026 geraamd

Het WODC onderzocht in samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak wat de capaciteitsbehoefte is in de veiligheidsketen en in de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke keten tot en met 2026. De ramingen die worden verkregen met het prognosemodel justitiële ketens (PMJ), worden gebruikt als input voor de begrotingsvoorbereiding van het komende jaar.

Het PMJ raamt een daling van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven met gemiddeld 1 procent per jaar. Het aantal geregistreerde verdachten en de instroom van misdrijven bij het Openbaar Ministerie daalt met minder dan 1 procent per jaar in de periode 2020-2026. Dit werkt door in de gehele keten, behalve in de gevangenissen, waarvan de capaciteitsbehoefte stijgt met gemiddeld 1 procent per jaar omdat de gemiddelde duur van vrijheidsstraffen voor volwassenen toeneemt. Het aantal civiele zaken stijgt licht in de periode 2020-2026.

Beleidsneutrale raming

Het WODC onderzocht in samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak wat de capaciteitsbehoefte is bij gelijkblijvend beleid. Dat is een zogenaamde ‘beleidsneutrale raming’. Wel zijn demografische, economische, maatschappelijke en andere ontwikkelingen meegenomen, en is met het PMJ berekend wat de kwantitatieve verbanden zijn tussen deze ontwikkelingen en de criminaliteit of het beroep op rechtshulp en rechtspraak. Omdat de raming is afgerond in januari 2021 en er nog geen jaargegevens over heel 2020 beschikbaar waren, zijn de effecten van de coronacrisis er niet in meegenomen. Aangenomen wordt dat de corona-crisis geen blijvende invloed heeft.