Aantal coffeeshops in Nederland blijft stabiel

Eind 2020 telde Nederland in totaal 564 coffeeshops verspreid over 102 coffeeshopgemeenten. Dit blijkt uit onderzoek van Breuer&Intraval in opdracht van het WODC. Sinds de vorige meting over het jaar 2018 – toen er nog 567 coffeeshops waren – zijn er negen coffeeshops verdwenen en zes bijgekomen. De stabilisatie van het aantal coffeeshops – een trend die al zichtbaar is sinds 2016 – zet daarmee door.

Eind 2020 hadden 102 van de 355 Nederlandse gemeenten een gedoogbeleid voor coffeeshops, hadden 246 gemeenten een ‘nulbeleid’ – in deze gemeenten worden geen coffeeshops gedoogd – en hadden zeven gemeenten geen coffeeshopbeleid. Alle 102 coffeeshopgemeenten hebben een maximumbeleid waarbij het aantal coffeeshops het maximum niet mag overschrijden. In 86 coffeeshopgemeenten is het aantal coffeeshops gelijk aan het vastgestelde maximum.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw heeft het Openbaar Ministerie (OM) gekozen voor een landelijke invoering van gedoogcriteria voor coffeeshops. Dit zijn regels waaraan coffeeshops zich moeten houden, bijvoorbeeld ten aanzien van de verkoop van harddrugs of de verkoop van softdrugs aan minderjarigen. Het OM ziet af van vervolging wanneer aan deze criteria wordt voldaan. In 2020 zijn er in 21 coffeeshopgemeenten in totaal 42 overtredingen op de gedoogcriteria geconstateerd; dit is een toename ten opzichte van het aantal overtredingen volgens de vorige metingen over 2016 en 2018.