Pilot Halt voor meerderjarigen geëvalueerd

Eind 2019 is de pilot ‘Halt 18+’ gestart, waarin jongvolwassenen (18 t/m 22 jaar) ook een Halt-afdoening kunnen krijgen. Hoewel het aantal deelnemers aan de pilot lager was dan verwacht, zijn betrokkenen enthousiast over deze mogelijkheid. Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot door onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut en de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het WODC.

In de periode november 2019 - maart 2021 hebben 64 jongvolwassenen (bijna allemaal in de leeftijd van 18 of 19 jaar) een Halt-afdoening gekregen. Dit aantal is beneden de verwachtingen, (mogelijk) door coronamaatregelen en onbekendheid van de pilot bij politie en het Openbaar Ministerie.
Uit het onderzoek blijkt dat betrokkenen bij de pilot voorstander zijn van de mogelijkheid van een Halt-afdoening (als pedagogische interventie) voor jongvolwassen delictplegers. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de Halt-interventie voor jongvolwassenen bij voortzetting doorontwikkeling behoeft.