Onderzoek naar binnenlandse adoptie en afstand stopgezet

Het onderzoek naar binnenlandse adoptie en afstand dat het Verwey-Jonker Instituut uitvoerde in opdracht van het WODC wordt stopgezet. Dit volgt op het verzoek van de demissionair minister voor Rechtsbescherming.

In januari 2019 kreeg het WODC de aanvraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid om onderzoek te doen naar binnenlandse adoptie en afstand. Na een aanbestedingsprocedure heeft het WODC het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek had als doel om een completer beeld te krijgen van de wijze waarop de binnenlandse adoptie en afstand verliep tussen 1956 en 1984 vanuit de optiek van verschillende betrokkenen. Het onderzoek kreeg de titel ‘Je staat je kind niet zomaar af; Verdiepend historisch onderzoek naar de impact van adoptie op afstandsouders, adoptieouders en kinderen in Nederland, 1956-1984’.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zette gelijktijdig het Aanmeldpunt afstand en adoptie op om ten behoeve van het onderzoek aanmeldingen te verzamelen van afstandsmoeders, afstandsvaders, afstandskinderen, geadopteerden, adoptieouders en hulpverleners te verzamelen. Het Verwey-Jonker Instituut zou bij circa 70 van deze aanmeldingen verdiepende-interviews afnemen en daarnaast archief- en literatuuronderzoek doen. Een commissie van onafhankelijke deskundigen heeft in een rapport over het Aanmeldpunt (verschenen op 8 juli 2021) geconcludeerd dat bij het Aanmeldpunt zaken zijn misgegaan en dat dat het vertrouwen van de aanmelders heeft geschaad. In afwachting van het rapport van de commissie waren de verdiepende interviews door het Verwey-Jonker Instituut met de mensen die zich bij het Aanmeldpunt hadden gemeld al stilgelegd.

In reactie op het rapport heeft demissionair minister Dekker het WODC gevraagd het onderzoek in zijn geheel stop te zetten. Het WODC en het Verwey-Jonker Instituut menen dat de fouten die bij het Aanmeldpunt zijn gemaakt ook het vertrouwen in het verdiepende onderzoek ondermijnen. In overleg met het Verwey-Jonker Instituut heeft het WODC dan ook besloten het onderzoek te stoppen.

Het WODC en het Verwey-Jonker Instituut onderzoeken of het – in lijn met de gedragscode wetenschappelijk onderzoek en de AVG – mogelijk is om het onderzoeksmateriaal beschikbaar te houden voor toekomstig onderzoek.

Hier leest u de betreffende Kamerbrief en de bijbehorende bijlage.