2e Tranche WODC-Onderzoeksprogramma 2022 bekend

Het onderzoeksprogramma van het WODC wordt aan het begin van het jaar vastgesteld. Halverwege het jaar wordt deze geüpdate aan de hand van actuele onderzoekswensen. Het geactualiseerde overzicht vormt de 2e tranche van 2022 en die is nu bekend: in de komende periode zullen 22 onderzoeken starten. De onderwerpen zijn zeer divers, maar vallen allemaal binnen het beleidsterrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het WODC zal onder andere onderzoek gaan (laten) doen naar de omvang van ransomware in Nederland, naar langdurige detentie na het plegen van drie ernstige geweldsmisdrijven en naar aantallen en ervaring rond draagmoederschap. Ook zullen verschillende wetten en wetswijzigingen worden geëvalueerd, zoals de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen en het effect van de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers. Daarnaast werken we aan een vervolg op meer structurele onderzoeken, zoals COA-incidenten en misdrijven onder asielzoekers.

Vijf onderzoeken worden door het WODC zelf uitgevoerd, de overige zeventien worden uitbesteed aan onderzoeksbureaus of universiteiten. Het WODC draagt bij extern onderzoek zorg voor alle fasen van het uitbestedingsproces. Onderzoekers die belangstelling hebben om een onderzoek uit te voeren kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling Extern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (EWB). Voor meer informatie over deze procedure, zie de procedure uitbesteding onderzoek.