Nieuwste Justitiële verkenningen over schaduwzijden van sport

In de afgelopen decennia zijn we geconfronteerd met een groot aantal serieuze misstanden in de sport. Dit varieert van grootschalige dopingprogramma’s in de wielrennerij, krachtsporten en atletiek, omkoping, fraude en witwassen in het voetbal tot en met racisme, seksuele intimidatie en andersoortige ernstige integriteitsschendingen in tal van sportdisciplines. Alle reden om in Justitiële verkenningen aandacht te besteden aan enkele schaduwzijden van de hedendaagse sport.

In dit themanummer is geprobeerd om actuele onderzoeken en ontwikkelingen rond het thema ‘sport en integriteit’ vanuit verschillende perspectieven te belichten. Het themanummer is niet representatief voor de sport in de brede zin van het woord – de voetballerij domineert in diverse bijdragen –, maar laat wel een aantal relevante facetten zien van integriteitsschendingen in de sport en de maatschappelijke reactie daarop (dan wel het uitblijven daarvan). 

Na lezing van dit themanummer zal de lezer dus zeker niet alles weten over integriteitsschendingen in de sport en de wijze waarop daarmee wordt omgesprongen. Er ligt wat dat betreft nog een groot terrein braak voor verder onderzoek. Niettemin verwachten we dat de verschillende artikelen kunnen bijdragen aan een bredere maatschappelijke discussie over de schaduwzijden van de sport. Een ding is wel duidelijk: ervan wegkijken is geen optie.

Beeld: ©IJzersterk.nu