WODC Magazine 2022: hoe het WODC werkte aan het bouwen van bruggen

2022 stond voor het WODC in vele opzichten in het teken van bruggen bouwen. Een brug tussen de verschillende partijen binnen het werkveld van justitie en veiligheid, tussen wetenschap en beleid en tussen theorie en praktijk. We brachten 84 rapporten uit en wisselden (wetenschappelijke) kennis uit met beleidsmakers, ketenpartners als de politie en het OM, andere onderzoekers en via de media aan wie geïnteresseerd was. In dit digitale magazine leest u hoe wij in 2022 invulling hebben gegeven aan onze rol als het kennisinstituut voor Justitie en Veiligheid.

Het WODC Magazine 2022 geeft een overzicht van al onze publicaties van 2022 en hoe vaak deze in de media en op sociale media zijn verschenen. Ook geven we inzicht in ons werk door te vertellen hoe bepaalde onderzoeken in praktijk verliepen en welke ontwikkelen binnen het WODC plaatsvonden. En als wetenschappelijk instituut konden wij uiteraard niet zonder een rubriek met feiten en cijfers.

Wij wensen u veel leesplezier!

Jaarverslag WODC 2022 Schermafbeelding kaft
Beeld: ©WODC