2e Tranche WODC-Onderzoeksprogramma 2023 bekend

Het onderzoeksprogramma van het WODC wordt aan het begin van het jaar vastgesteld. Halverwege het jaar wordt deze geüpdatet aan de hand van actuele onderzoekswensen. Het geactualiseerde overzicht vormt de 2e tranche van 2023 en die is nu bekend: in de komende periode zullen 29 onderzoeken starten. De onderwerpen zijn zeer divers, maar vallen allemaal binnen het beleidsterrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het WODC zal onder andere onderzoek gaan (laten) doen naar terrorisme, vuurwerkcriminaliteit, wijkrechtspraak en politievrijwilligers.
Ook zullen verschillende wetten en wetswijzigingen worden geëvalueerd, zoals de Wet vergoeding van affectieschade (voor nabestaanden of naasten van slachtoffers). Daarnaast wordt artikel 14 lid 4 Rijkswet op het Nederlanderschap tussentijds geëvalueerd, op grond waarvan het Nederlanderschap van personen die zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische organisatie kan worden ingetrokken.
Verder  werken we aan een vervolg op meer structurele onderzoeken, zoals overlast en crimineel gedrag van asielzoekers en mediation in strafzaken.

5 onderzoeken worden door het WODC zelf uitgevoerd, de overige 24 worden uitbesteed aan onderzoeksbureaus of universiteiten. Het WODC draagt bij extern onderzoek zorg voor alle fasen van het uitbestedingsproces. Onderzoekers die belangstelling hebben om een onderzoek uit te voeren kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling Extern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (EWB). Voor meer informatie over deze procedure, zie de procedure uitbesteding onderzoek.