Justitiële verkenningen in het teken van 50 jaar onderzoek door het WODC

Vijftig jaar onderzoek, kennis, inzicht én impact komt samen in een bijzonder themanummer van Justitiële verkenningen (Jv) dat geheel is gewijd aan het gouden jubileum van het WODC. Zo’n jubileum is een bijzonder moment om bij stil te staan en op te reflecteren. Dit themanummer is opgebouwd rond de ontwikkeling van kennisgebieden waarin het WODC een rol speelde en nog steeds speelt. Daarnaast is ter afsluiting een bijdrage opgenomen van Gerty Lensvelt-Mulders, de huidige directeur van het WODC, waarin zij ingaat op de toekomst van het WODC.

Beeld: ©WODC

In dit themanummer komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Oud-WODC-directeur Jan van Dijk beschrijft hoe victimologie zich de afgelopen 50 jaar heeft ontwikkeld tot zelfstandige discipline en hoe Nederland, mede dankzij het WODC, daarin een voortrekkersrol heeft gespeeld.
  • Hoogleraar Gert-Jan Veerman gaat dieper in op wetgevingsonderzoek als een vorm van beleidsonderzoek. Hij laat zien dat het WODC veel onderzoek heeft gedaan op dit gebied, met name in de vorm van wetsevaluaties. De uitkomsten daarvan kunnen volgens hem beter door het ministerie van JenV worden benut.
  • Gijs Weijters is Kennislijncoördinator Straffen en Maatregelen bij het WODC en beschrijft de geschiedenis van het recidiveonderzoek dat in Nederland een vlucht nam met de start van de Recidivemonitor bij het WODC eind jaren negentig.

Daarnaast zijn er bijdragen over empirisch juridisch onderzoek, jeugdcriminaliteit, georganiseerde misdaad en opsporingsmethoden, alleenstaande minderjarige vreemdelingen en over biocriminologie.

Het themanummer sluit af met een blik op de toekomst. Gerty Lensvelt-Mulders belicht de ontwikkelingen die het WODC de komende tien jaar door wil maken. Het WODC wil zich herpositioneren en heet voortaan ‘Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum, Kennisinstituut voor de rechtsstaat’. In haar bijdrage legt de WODC-directeur de keuze voor deze naamsveranderingen toe en vertelt zij hoe het WODC met steeds meer impact wil gaan opereren.

Dit speciale Jv-nummer wordt uitgedeeld tijdens het jubileumcongres, evenals de bundel van ‘kennisactivist’ Jaap de Waard over het laten landen van kennis op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving.