Nieuwe voorzitter en nieuw lid raad van advies WODC

Het werd al aangekondigd op de feestelijk viering van de 50ste verjaardag van het WODC. Vanaf begin december 2023 heeft de raad van advies (RvA) van het WODC een nieuwe voorzitter. Julia Mendlik nam het stokje over van Mark Bovens, die zijn beide termijnen als voorzitter had volgemaakt. Omdat Julia al lid was van de RvA kwam er ruimte voor een nieuwe portefeuille. Het WODC koos voor het onderwerp asiel en migratie. Deze nieuwe portefeuille wordt vanaf 1 januari van dit jaar ingevuld door Roel Jennissen.

Julia Mendlik is sinds 1 januari 2022 voorzitter (president) van het bestuur van de rechtbank Rotterdam en al twee jaar lid van de RvA. Julia studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Zij werkte als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en als jurist bij Unilever NV. In 2002 is zij overgestapt naar de rechtbank Den Haag, waar ze als civiele handelsrechter en (jeugd)strafrechter werkte. Vanaf 2008 heeft ze leidinggevende functies vervuld binnen de rechtbank. In 2013 is zij benoemd tot rechterlijk bestuurslid bij de rechtbank Midden-Nederland en werd ze daar op 1 april 2016 voorzitter (president) van het gerechtsbestuur.

Als voorzitter van de raad van advies hoop ik samen met de deskundige leden van de raad en de directie bij te dragen aan het bestendigen, uitbreiden en verder openen van de schatkist van het WODC, een kennisinstituut dat zo belangrijk is voor onze rechtsstaat.

Roel Jennissen is werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Na zijn studie Sociologie aan de Universiteit Utrecht, is Roel bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) gaan werken. Daar hield hij zich vooral bezig met de relatie tussen economische ontwikkelingen en internationale migratie in Europa vanaf de jaren zestig. Op dit onderwerp is hij in 2004 gepromoveerd bij de vakgroep demografie van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 2005 tot 2016 werkte Roel bij het WODC. Hij onderzocht daar de integratie van etnische minderheden, internationale migratie en criminaliteitstrends.

Het is een eer om, als lid van de Raad van Advies, met mijn kennis op het gebied van asiel en migratie weer een bijdrage aan het wel en wee van het WODC te mogen leveren.