WODC zoekt nieuwe directeur

Per 1 juli 2024 gaat de directeur van het WODC, Gerty Lensvelt-Mulders, met pensioen. Het WODC is daarom op zoek naar een nieuwe directeur die samen met het MT de recent ingezette koers kan voortzetten. Iemand die deze koers niet alleen als publiek persoon, maar ook als inhoudelijk en bestuurlijk boegbeeld van het WODC, zowel intern als extern actief uitdraagt. Geïnteresseerden kunnen op deze vacature reageren tot 4 februari 2024. 

Met de ingezette koers gaat het WODC zich breder en onafhankelijker positioneren in het bredere bestuurlijke krachtenveld waarin we opereren. Met wetenschappelijk onderzoek en data wil het WODC bijdragen aan behoud en verbetering van onze rechtsstaat. Dat betekent dat wij bijdragen aan evidence informed based beleid; met feiten, kennis, signaleringen en vernieuwende ideeën, met gevraagde én ongevraagde kennis, verbeterpunten en denkrichtingen. Voor zowel de makers van het landelijke justitie- en veiligheidsbeleid, als de uitvoerders en controleurs ervan.

Concreet betekent dit dat het WODC naast de onderzoeken op aanvraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) ook andere bij de rechtsstaat betrokken organisaties rechtstreeks zal gaan bedienen. Denk aan uitvoeringsorganisaties van JenV, de Raad voor de Rechtspraak en andere departementen. Tevens wil het WODC meer onderzoek op eigen initiatief gaan doen en gebruik maken van de formele mogelijkheid om 20% van haar begroting extern te laten financieren (buiten de bekostiging van JenV om). Het WODC wil slagvaardiger werken, meer samenwerkingsverbanden aangaan en zich actief profileren in de maatschappelijke en professionele gesprekken over justitie- en veiligheidskwesties. Bij de mid-term evaluatie van het WODC in 2026 moet dit veranderproces zijn afgerond.

Het WODC is op zoek naar iemand die dit in gang gezette veranderproces verder weet te brengen. Iemand met een scherp oog gericht zowel naar binnen de organisatie als naar buiten. Een netwerker die zowel de wetenschappelijke wereld, de uitvoeringspraktijk als de politiek-bestuurlijke omgeving kan verbinden.