Onderzoeksprogramma voor 2024 is bekend

Het onderzoeksprogramma van het WODC voor 2024 (1e tranche) is bekend. Er zullen in de komende periode 48 onderzoeken starten naar zeer uiteenlopende onderwerpen binnen het beleidsterrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het WODC zal onder meer onderzoek gaan (laten) doen naar (de doelgroep voor) preventieve detentie, het verschoningsrecht in andere (Europese) landen, daderschap online fraude, illegale geneesmiddelenhandel, interventies bij radicalisering en een vervolgonderzoek naar de staat van het notariaat.

Ook zullen verschillende wetten en wetswijzigingen worden geƫvalueerd, zoals de Wet Kansspelen op Afstand, de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie, de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) en de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie.

Bovendien wordt gewerkt aan meer structurele onderzoeken, zoals de Monitor Jeugdcriminaliteit en een nieuw onderzoek over de toegang tot het recht (Geschilbeslechtingsdelta burgers 2024).

Vijf van de nieuwe onderzoeken worden door het WODC (deels) zelf uitgevoerd, de rest zal worden uitbesteed aan onderzoeksbureaus of universiteiten. Het WODC draagt bij extern onderzoek zorg voor alle fasen van het uitbestedingsproces. Organisaties die belangstelling hebben om een onderzoek uit te voeren kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling Extern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (EWB). Voor meer informatie over deze procedure, zie de procedure uitbesteding onderzoek.