Reactie op onderzoeksaanvraag Extinction Rebellion

In een open brief heeft Extinction Rebellion een onderzoek bij het WODC aangevraagd. In dit bericht staat de reactie van het WODC op die aanvraag.

Geachte Jack Craig, Yolande Koot, Emile Sprenger en Walter Wittkamp,

Uw aanvraag ‘om mogelijkheden te onderzoeken voor een versteviging van het handelingsperspectief van de overheid en voor de bestendigheid van het wettelijke kader’, inclusief het gericht onderzoeken van vier type situaties rond klimaat en ecologie, hebben wij in goede orde ontvangen.

We hebben uw aanvraag zorgvuldig bekeken en besproken. Onze conclusie is dat het WODC niet de juiste partij is om uw vraag bij neer te leggen. We zullen uw onderzoeksvraag dan ook niet in behandeling nemen.

Het WODC voert wetenschappelijk onderzoek uit naar onderwerpen op het gebied van justitie en veiligheid. En bepaalt zelf of een onderzoeksaanvraag passend is voor het WODC. Bij die afweging nemen wij artikel 7 van de ‘Regeling wetenschappelijke onafhankelijkheid WODC’ in acht. Daarin staan de voorwaarden waaronder het WODC een verzoek van een ander dan een bewindspersoon kan accepteren.

Een van de voorwaarden is dat het ‘om inhoudelijke redenen, zoals de beschikbaarheid van deskundigheid en databestanden, voor de hand ligt dat het WODC het verzoek uitvoert’. Onze deskundigheid en databestanden zijn echter toegespitst op justitie-en veiligheidsonderwerpen en niet op klimaat en ecologie, de onderwerpen waar uw onderzoeksaanvraag betrekking op heeft. We hebben zorgvuldig gekeken of uw onderzoeksvraag past binnen onze expertise en mogelijkheden. Onze conclusie is dat dit niet het geval is.

We hopen u hiermee op de juiste wijze en voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Gerty Lensvelt-Mulders
Directeur WODC